Density Functional Theory Studies of the Core Excited Energies of HgBa2CaCu2O6+δ
LU Jin,ZHANG Shuang,ZHANG Liyuan,LI Jun,ZHANG Xinwei,ZHAO Xiangeng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2001, (3): 336 -339 .