Wind Tunnel Experiment on the Model of the Chinese National Grand Theatre
YAN Dachun,SUN Zhili,HUANG Sheng,DING Wuquan,CHEN Mingfu,LIN Rongsheng,QIU Panxiang,LI Hong,LIU Hanlin
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2001, (3): 330 -335 .