On-line Monitoring of Dissolved Oxygen in Water by a Fiber-optic Chemical Sensor Based on Fluorescence Quenching
LI Wei,CHEN Xi,ZHUANG Zhixia,SUN Dahai,WANG Xiaoru
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2001, (2): 226 -230 .