Impact on Mechanical Properties of Rock Mass with Pressure Field’s Change in Low-Permeability Reservoirs
BU Xiangqian;SHI Yongmin;DU Shuheng et al
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2015, (5): 850 -856 .