Evaluation and Impact Factors of Spatial Supply and Demand of Public Sports Facilities in Shenzhen
WU Jiansheng, QIAN Yun, WANG Hongliang, ZHU Huizhen, WANG Han
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (6): 1101 -1110 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.088