Retrieval of Ground PM2.5 Concentrations in Eastern China Using Data from Himawari-8 Satellite
LIU Zhe, ZHAO Weilun, TIAN Xiaoqing, SANG Yueyang, QU Yonglin, REN Jingjing, LI Chengcai
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2022, (3): 443 -452 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2022.032