Water Conservation Function of Mountainous City in Western Yunnan: A Case Study of Baoshan City
CHEN Wenhua, XU Juan, LI Shuangcheng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2021, (6): 1153 -1160 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2021.087