CMIP5 Climate Multi-model Ensemble Optimization Based on Spatial-Temporal Distribution
ZUO Zhengkang, ZHANG Feizhou, ZHANG Ling, SUN Yiyuan, ZHANG Ruihua, YU Tian, LU Jianzhong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (5): 805 -814 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.057