Community Characteristics of Dominant Archaea before and after the Danjiangkou Dam
LIN Yaxuan, DANG Chenyuan, ZHONG Sining, WANG Jiawen, ZHENG Tong, NI Jinren
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2020, (3): 509 -517 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2020.034