Study of the Influence of Wind Field Uncertainty in Atmospheric Diffusion Emergency Forecast
ZHENG Yufan, CAI Xuhui, KANG Ling, ZHANG Hongsheng, SONG Yu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2019, (5): 878 -886 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2019.058