Categorization on Sponge Measurements in Lingnan Rural Area
JIANG Danning, WANG Zhifang, CHEN Yufeng, ZHANG Zijiao, YANG Shaodong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (4): 873 -882 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.023