Key Processes and Mechanisms of Nitrogen and Phosphorus Cycling in Lakes
WU Zhen, WU Sifeng, LIU Yong, ZHANG Yuyu, XIE Shuguang, GUO Huaicheng
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (1): 218 -228 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.143