On-road Transportation Carbon Emission Characteristics of Main Roads and Low-Carbon Transportation Development Scenarios in Shenzhen, China
XU Ye, WANG Jun, LIU Shuangshuang, ZENG Hui, HUANG Lian
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (1): 146 -156 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.136