Key Extraction Schemes for SRAM PUF
Liangliang ZHANG, Yiwei ZHANG, Ruiyi SUN, Yuan ZHOU, Xin’an WANG
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (6): 997 -1002 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.059