Attentional Bias and Social Anxiety: Moderated by Interpretative Bias
YU Hongyu, QIAN Mingyi, ZHOU Peng, YAO Nisha
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (3): 574 -580 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.030