Temporal and Spatial Distribution Characteristic Research of Water Environmental Capacity in Moyang River Basin
CHENG Xiang, ZHAO Zhijie, QIN Huapeng, SONG Baomu, YU Xiangying, HE Kangmao
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (3): 505 -514 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.029