Meticulous Characterization of Permian Volcanic Rocks Spatial Distribution and Its Geological Significance in the Tarim Basin
LIU Xiao,GUAN Ping,PAN Wenqing,TIAN Wei,HUANG Shaoying,PAN Yun,JING Bing,YU Hongjiao
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2011, (2): 315 -320 .