Logging Response to the Volcanic Cycles of the First Member of Yingcheng Formation in Xujiaweizi Fault Depression
ZHANG Liwei,SHI Yongmin,LI Jianghai
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2009, (3): 481 -487 .