A Novel Scheme for Application-Dependent Testing of FPGAs
LIN Teng,FENG Jianhua,ZHAO Jianbing,WANG Yangyuan
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2009, (3): 402 -408 .