Schema Merging Study with Semantic Relationships of Schema Elements
WANG Hongding,TAN Shaohua,TANG Shiwei,YANG Dongqing,TONG Yunhai
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2007, (3): 405 -411 .