Estimate of Anthropogenic HCFC-142b Emission from China in 2012 by Interspecies Correlation
HAN Jiarui,LI Li,FANG Xuekun,WU Jing,SU Shen,WEN Xinyuan,WU Yusheng,HU Jianxin
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2015, (1): 123 -130 .