Stability of Vesicle from Catanionic Surfactants in Aqueous Solution
HUANG Jianbin,ZHAO Guoxi,ZHU Buyao
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 1999, (2): 144 -150 .