Experimental Study of Kinetic Characteristics for Gid Fin Transmission Mechanism of Reusable Launch Vehicle
WANG Chen, YUAN Wenquan, GUO Yue, ZHANG Hongjian, WANG Xiaojun, SHI Yuhong
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2018, (6): 1137 -1146 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2018.050