Treatment of 2,4-DNT-3-SA Contaminated Soil by a Biological Leaching Method
Tianyu ZHANG, Quanlin ZHAO, Zhenzhong ZHANG, Zhenming JIANG, Hongping SU, Xuewen GAO, Zhengfang YE
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2017, (5): 899 -904 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2017.094