A New Ranking Method for Chinese Discourse Tree Building
WU Yunfang, WAN Fuqiang, XU Yifeng, Lü Xueqiang
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2016, (1): 65 -74 .  DOI: 10.13209/j.0479-8023.2016.014