A Novel ESD Clamp Protection Circuit with Low Leakage Current and High Latch, up Immunity
WANG Yuan,JIA,Song,ZHANG Ganggang,CHEN Zhongjian,JI Lijiu
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2007, (3): 400 -404 .