Relationships between the Types, Pattern Characteristics of Urban Green Space and Land Surface Temperature: A Case Study in Shenzhen Special Economic Zone
CHENG Haohao,ZENG Hui,WANG Zishu,JIAN Xia
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis . 2009, (3): 495 -501 .